Budi svoj


Zatvori oči
na trenutak
zaviri u svoj
skriveni kutak
 
Ti najbolje znaš
ono što želiš,
koga voliš
čemu se veseliš
 
Neki će pričat
o tebi svašta
da uspjeti nećeš
da smiješna je mašta
 
Nikad ne napuštaj
svoje snove,
koračaj sigurno
kroz staze nove
 
Jer, svaki dan je
izazov tvoj
ti vjeruj u sebe
i budi svoj!
 
Josipa Franjić Radulović
 
(ilustracija: pixbay.com)
povratak