Djeca u prometu


U gradu je stvarno
prava zbrka,
kao da se događa
neka važna trka.

Svi na sve strane
neumorno žure,
kao avioni
prebrzo jure.

Ali ipak sve zaustavi
jedan semafor pravi!

Crvenim svjetlom
znak će dati
da svi moraju
odmah stati.

Poštujete sve znakove
u svome dometu
i posebno čuvajte
djecu u prometu!

Josipa Franjić Radulović

povratak