Puž i miš


MIŠ:
KAMO SI KRENUO
SPORI PUŽU?
 
PUŽ:
IDEM POSJETITI
JEDNU RUŽU.
 
MIŠ:
JA SAM BAŠ KOD
PRIJATELJA PUHA BIO
I TEBE JE ON
PUNO POZDRAVIO.
 
PUŽ:
O, HVALA! MORAM SADA
BRZO DALJE IĆI
JER TREBAM DO PODNEVA
DO DRAGE RUŽE STIĆI.
 
MIŠ:
I JA MORAM HITRO
SVOJOJ KUĆI POĆI
U PODNE BI TREBAO
K MENI POŠTAR DOĆI.
 
PUŽ:
VIDIŠ MENE TAKVI
PROBLEMI NE MUČE,
AKO ME NETKO TRAŽI
UVIJEK SAM KOD KUĆE.
 
MIŠ:
TO JE PONEKAD DOBRO
DRAGI PUŽU,
HAJDE SRETAN PUT
I POZDRAVI RUŽU!
 
Josipa Franjić Radulović
 
 
povratak