16. 10. - Svjetski dan hrane


Svjetski dan hrane (World Food Day) obilježava se svake godine dana 16. listopada na dan osnutka Svjetske zdravstvene organizacije FAO (Food and Agriculture Organization).

FAO - Svjetsku zdravstvenu organizaciju osnovali su Ujedineni narodi 1945. godine. Svjetski dan hrane proglašen je 1979. godine i obilježava se od 1980. godine zbog toga što je hrana preduvjet ljudskog opstanka i blagostanja te temeljna ljudska potreba. Na taj dan se podsjeća na važnost hrane i na to da još uvijek u svijetu nema dovoljno hrane za sve.
Tema ovogodišnjeg obilježavanja je povezanost zdravlja ljudi s prehrambenim lancem, službeni naziv teme je “Sustainable Food Systems for Food Security and Nutrition” u prijevodu "Održivi prehrambeni sustavi u svrhu dostupnosti sigurne hrane i nutritivno vrijedne prehrane“.

Poboljšavanje kvalitete u prehrambenom lancu predstavlja najveći izazov današnjih generacija. Zbog želje za što većom ekonomskom dobiti kvaliteta hrane se smanjuje i taj trend je potrebno zaustaviti kroz povećanu kontrolu proizvođača hrane, distribucije i prodaje hrane kao i nadzor i ispitivanja hrane u laboratorijima.

Svjetski dan hrane obilježava se također radi jačanja svijesti javnosti o problemu nedostatka hrane u svijetu i potrebe borbe protiv gladi. Prema podacima koje je FAO - Svjetska zdravstvena organizacija objavila u svijetu gladuje oko 870 milijuna ljudi.

Ciljevi obilježavanja su sljedeći:

  • potaknuti pozornost na proizvodnju hrane i stimulirati napore koje provode međunarodne i nacionalne institucije,
  • potaknuti gospodarsku i tehničku suradnju među zemljama u razvoju,
  • potaknuti sudjelovanje ljudi sa sela, a pogotovo žena u odlukama i aktivnostima koje utječu na njihov život,
  • povećati svijest javnosti o problemu gladi u svijetu,
  • promicati prijenos novih tehnologija među zemlje u razvoju,
  • jačanje međunarodne i nacionalne solidarnosti u borbi protiv gladi,
  • skrenuti pozornost na postignuća u razvoju poljoprivrede i prehrambene industrije.

 

Izvor: www.svijet-kvalitete.com, www.fao.org, www.hah.hr.

povratak