Dani kruha i dani zahvalnosti za plodove zemlje


Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje obilježavaju se tijekom mjeseca listopada, kao zahvala na svim plodovima, radostima, uspjesima i darovima kojima smo tijekom godine kao narod i kao pojedinci bili podareni.

Svečanosti u vrtićima i školama

Obilježavanje Dana kruha u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, učeničkim domovima, te ustanovama za odgoj i obrazovanje djece s teškoćama u razvoju, pridonosi potpunijem odgoju i obrazovanju za zaštitu okoliša, upoznavanju i očuvanju biološke raznolikosti Hrvatske, podizanju svijesti o ekološkoj poljoprivredi i zdravoj prehrani, a temelji se na izgrađivanju pozitivnih stavova i stvaranju pravilnog emocionalnog odnosa djeteta–učenika i prirode.

U školskim prostorima postavljaju se izložbe plodova zemlje užeg zavičaja, kruha i krušnih proizvoda, različitog sjemenja, te starih alata koji su se koristili ili se još koriste u obradi zemlje i pripremi kruha. Postavljaju se izložbe učeničkih radova (likovne, literarne i dr.), rezultati istraživanja; npr. zastupljenost različitih vrsta žitarica u prehrani stanovništva određenog kraja, autohtone biljne vrste određenog područja, prehrana stanovništva i prehrambene navike kroz povijest, poljodjelske kulture naših županija i njihov uzgoj, odnos prema kruhu i plodovima zemlje, te mnogobrojne druge aktivnosti. Izložbene prostore obilaze roditelji učenika i njihovi gosti.

Ciljevi

  • upoznati djecu i učenike s nastajanjem kruha (od zrna do kruha)
  • približiti im blagovanje kruha i narodne običaje
  • poučiti mlade o kruhu kao izrazu životne i duhovne snage
  • upoznati učenike sa žetvenim i ostalim običajima
  • upoznati učenike s autohtonim i/ili starim vrstama voća i drugim plodovima zemlje (povrće, žitarice, gljive, ljekovito i začinsko bilje)
  • upoznati učenike sa zastupljenošću i načinima očuvanja pojedinih vrsta (izgled sjemena, način i vrijeme sadnje, vegetacijski ciklus)
  • upoznati učenike s razlikama između ekološki zdrave hrane i genetski modificiranih organizama
  • ukazati na važnost zdrave prehrane i prednosti ekološke poljoprivrede

 

„S komadom finog kruha svaka se životna nedaća

i žalost lakše podnose“

                Sancho Panza u „Don Quijotu“

 

Izvor teksta:www.lijepa-naša.hr

Slika – izvor: mi9.com

povratak