21. 03. - Svjetski dan šuma


21. ožujak - SVJETSKI DAN ŠUMA

Koncept svjetskog dana šuma potječe iz 1971. godine kada je na inicijativu Europske poljoprivredne konfederacije odlučeno da se prvi dan proljeća obilježava kao Svjetski dan šuma. Kasnije je i UN-ova organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) podržala ovu ideju vjerujući kako takova manifestacija može doprinijeti povećanju svijesti o važnosti i očuvanju šuma.

Šume su najsloženiji ekosustav na Zemlji: procjenjuje se da pokrivaju 31% ukupne zemljine kopnene površine kao i da čuvaju preko 80% biološke raznolikosti našeg planeta. Izvor su hrane i sirovine za velik dio stanovništva, povoljno utječu na klimu i režime vodotokova i štite zemljište od erozije. U novije vrijeme sve se više govori o važnosti šuma u socijalnom smislu, općekorisnim funkcijama šuma i važnosti istih za zdravlje ljudi. Kroz prizmu aktualnih klimatskih promjena važnost šuma očituje se i kroz činjenicu da su šume najveća aktivna spremišta ugljika.

Izvor: Sumins.h

povratak