Jesen


Jesen je došla i u naš grad,
suho lišće svud' pada sad.
vjetar ga nosi, s njim igra se,
lišće je ulice prekrilo sve.
 
Jesen ne želi da tuga vlada,
jer oblak sivi je iznad grada.
 
Josipa Franjić Radulović
 
 
 
 
 
povratak