Kestenjar


Kestenjar kroz okno gleda,
na licu mu čađa,
dim se diže, peć crveni:
kao mala lađa.
 
Usidrila se na trgu
kuće kestenjara,
vrećice papirne reda,
rumene od žara.
 
Zamiriše kesten vrući,
slutiš zimu lijepu,
a djeca pred kestenjarom
čekaju, u repu.
 
Vjekoslav Majer
 
 
povratak