Pitalica


Pali se, gasi,
Gasi-pali,
Noge mu kamene
Zapljuskuju vali.
Pali se, gasi,
Pali - gasi,
Tu je da pomogne,
Tu je da spasi.
Namignut brodu
Nikada ne žali
Pali se, gasi,
Gasi - pali.
Drži se kraja
A more hvali
Pali se, gasi,
Gasi - pali.
Pali se, gasi,
Gasi - pali.
Koje biste ime
Čudu tom dali!?
 
Mladen Kušec
 
(Slika: whatanart.com)
povratak