Brodić


U jednoj uvali pored kućice na  plavom moru živio je mali brodić.

Bio je žute boje i imao je velika bijela jedra.

Jednog dana kada je sunce obasjalo more, brodić odluči krenuti na put.

Odlazeći iz svoje male uvale prošao je pored zelenog svjetionika koji je svijetlio crvenim svijetlom.

Na svom putu vidio je jednu veliku stijenu na dalekoj obali, a kasnije je doplovio do otoka s tri palme. 

Znao je da je već daleko od kuće, ali je ipak nastavio put.

Sunce je bilo visoko iznad oblaka kad je  brodić došao do obale jednog  grada.

Oblaci su postali sivi, a vjetar je puhao sve jače.

Sunce se tiho sakrilo iza tmurnih oblaka, more se uzburkalo, a brodić se jako uplašio.

Brodić je želio ići kući i brzo je plovio kroz vjetar i oluju.

Ostavio je iza sebe  grad, plovio pored otoka s tri palme, prošao blizu obale s visokom stijenom i gledao kako sunce zalazi. Bojao se jer će uskoro biti mrak. Odjednom je u daljini ugledao crveno svijetlo i znao je kako je to zeleni svjetionik u blizini njegove uvale. Počeo je sve brže ploviti i zahvaljivao je svjetioniku što mu je obasjao put.

Došao je svojoj kućici i odlučio da nikad više neće ići sam tako daleko.

 

Josipa Franjić Radulović

povratak