Brojevi


OSMOSMJERKA!

- pronađi sve brojeve koji su upisani u kružiće

i ostat će jedan broj koji upiši u prazan kružić,

tada taj broj slovima upiši u prazne kvadratiće!

 

 

 

 

 

Autor: J.F.R.

povratak